nagon

tyhe?

Posted on Updated on

ulomak naknadno prebačen ovdje: Lacanovo Realno? (ulomak iz Bruce Fink, Lakanovski subjekt)

ulomak naknadno prebačen ovdje: tyche? (ulomak iz Jacques Lacan, Četiri temeljna pojma psihoanalize, i ulomak iz Kirsten Hyldgaard, The Cause of the Subject as an Ill-timed Accident) 

dio zapisa uključen u novi zapis: slučajno? 

Oglasi