Damir Barbarić

Platonova kinematika?

Posted on Updated on

premješteno na novo izdanje blogaPlatonova kinematika? (uz Alexander Mourelatos, Astronomy and kinematics in Plato’s project of rationalist explanation)

Oglasi

o Gadamerovoj filosofiji umjetnosti na pjaceti

Posted on Updated on

Na forumčiću za izvaninstitucionalno filosofiranje i srodne djelatnosti nazvanom pjaceta zajednički čitamo zbirku Hans-Georga Gadamera Ogledi o filozofiji umjetnosti, izdanje Zagreb 2003. Link je dolje, smatrajte se pozvanim. 🙂

H.-G. Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti

Doista se malo tko od suvremenih filozofa tako strasno i tako uporno uvijek iznova upuštao u iskustvo, promišljanje i tumačenje umjetnosti kao što je to činio Gadamer. To iskustvo nije bilo toliko vođeno općenitim teoretskim stavovima o tomu što je sama umjetnost, ili štoviše njena bit i smisao, već je izrastalo ponajprije i ponajviše iz neposrednog, kako motrećeg i doživljavajućeg tako i misaonog susreta sa samim pojedinačnim umjetničkim djelima.

Ovom se knjigom htjelo dati pregled Gadamerova razumijevanja različitih vrsta i vidova umjetnosti, a uz to i naznačiti neke od bitnih postaja na dugom putu njegovih promišljanja umjetnosti od 1954. do 1995. godine. (Damir Barbarić, iz Pogovora)

Općenito, nisam se mogao zatvoriti za činjenicu da se iskustvo umjetnosti nekako tiče filozofije. Da je umjetnost pravi organon filozofije, ako ne čak i njezin nadmoćni suputnik, to je bila istina koja je filozofiji njemačke romantike sve do konca idealističkog razdoblja bila postavila njenu obuhvatnu zadaću. Univerzitetska filozofija poslijehegelovske epohe morala je svoje nepriznavanje te istine platiti svojim vlastitim opustošenjem. … Naše povijesno naslijeđe poziva nas da tu istinu ponovno zadobijemo. (Hans-Georg Gadamer, iz Pogovora)

humanistika? (Petar Šegedin o knjizi Marthe Nussbaum)

Posted on Updated on

U novom broju časopisa Prolegomena Petar Šegedin se osvrće (link) na nedavno objavljeni prijevod knjige Marthe Nussbaum,  Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku. Knjiga je aktualna, osobito s obzirom na nedavne rasprave o vrednovanju humanističkih znanosti, u što je u akademskom svijetu uključena i filosofija.  Ovim se člankom i Šegedin pridružuje starijim pripadnicima te škole koji su već dali izvrsne doprinose toj raspravi, Ozrenu Žunecu i Damiru Barbariću.

Ozren Žunec: Sveučilište i cjelina događanja (2010.)

Damir Barbarić: Znanost u službi globaliziranog tržišta (2013.)

ulomak premješten na novo izdanje bloga: zašto demokracija treba humanistiku? (ulomak iz recenzije Petra Šegedina)

link na Damir Barbarić: Tehnika kao izazov

Posted on

Pročitah esej u novom broju Vijenca, Barbarić interpretira Heideggerovo mišljenje tehnike (o čemu svojedobno i na ovom blogu: §4.4. tehnologija? i §49. nasuprot prirode? ).

Damir Barbarić: Tehnika kao izazov

vid?

Posted on Updated on

premješteno na novo izdanje bloga: vid?

apolonsko i dionisko?

Posted on Updated on

premješteno na novo izdanje bloga: apolonsko i dionisko?